เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในฐานะประชาชนชาวไทยที่เคารพรักสมเด็จพระราชินี พระองค์ทรงเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดิน ปวงชนชาวไทยจึงถือวันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติทุกปี นับตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นมา

Today, 12 August, is the birthday of Queen Sirikit of Thailand and as the Thai people regard the Queen as Mother of the entire nation the day is also celebrated as Thailand National Mother’s Day.

ในเทศกาลวันแม่แห่งชาติของทุกปีทั่วแผ่นดินไทยจะมีการประดับตบแต่งด้วยธงตราสัญลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีและติดตั้งไฟตามสถานที่ราชการ บ้านเรือน ตลอดจนถนนสายหลักของประเทศไทย

The whole country is ornamented by the Queen’s flag – powder blue with her Royal cipher emblazoned in the center.

Untitled-1

All public structures, homes and along roadsides are elaborately decorated with Queen’s flags and lights.

ดอกมะลิก็ถือเป็นเครื่องหมายสำคัญในวันแม่แห่งชาติ เพราะดอกมะลิสื่อถึงความรักของแม่ที่มีต่อว่าเป็นรักที่ขาวสะอาดและบริสุทธิ์ เหมือนกับสีของดอกมะลิ

In this occasion white jasmine is Thailand’s universal symbol represented as purity and love of mother to children.

วันที่ ๑๒ สิงหานอกจากตรงกันวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยแล้ว ยังนับเป็นวันหยุดที่สำคัญของประเทศไทยอีกด้วย เพราะเป็นวันที่ทุกคนในครอบครัวมักจะมาใช้เวลาร่วมกัน นับเป็นอีกหนึ่งวันในการกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากขึ้น

12 August is not only Queen’s birthday or Mothers day in Thailand, but also a Thailand National Holiday that families gather to spend time together.
Young children show their love by gifting a white jasmine flower to their mom. Occasionally taking them out to eat.

ข้าพระพุทธเจ้าทีมงาน Zapya ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Long Live Her Majesty Queen Sirikit

Advertisements